Friday, August 30, 2013

Juneau Alaska

Celebrity Solstice Day 4

August 5, 2013


2013-08-05 Juneau Alaska-3440

Cruise Ships From a Distance
Juneau, Alaska
2013-08-05 Juneau Alaska-3475

Mây Giăng Đầu Núi
Juneau, Alaska
2013-08-05 Juneau Alaska-3262

Tàu Đậu Bến Juneau, Alaska
2013-08-05 Juneau Alaska-3260

Xuống Bến Juneau
2013-08-05 Juneau Alaska-3280

Mendenhall Glacier, Juneau, Alaska
2013-08-05 Juneau Alaska-3276

Mendenhall Glacier, Juneau, Alaska
2013-08-05 Juneau Alaska-3328

Mendenhall Glacier, Juneau, Alaska
2013-08-05 Juneau Alaska-3321

Mendenhall Glacier, Juneau, Alaska
2013-08-05 Juneau Alaska-3341

Mendenhall Lake &
Mendenhall Glacier
Juneau, Alaska
2013-08-05 Salmon Place-3392

Visiting Salmon Fishing Pier
2013-08-05 Salmon Place-3415

Full of Salmon
2013-08-05 Salmon Place-3401

Salmon Fishing
2013-08-05 Juneau Alaska-3438

Cruise Ships From a Distance
Juneau, AlaskaGõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 4
JUNEAU ALASKAVideos from the InternetTram in Juneau, Alaska:Explore the Mendenhall Glacier
( Holly Firfer reports for CNN )
Glacier Dog Sledding Tour in Juneau, AlaskaThe Collapse of a GlacierArctic Glacier Collapses. Too Close for ComfortHave a Good Day!
Tracy Arm Fjord

Celebrity Solstice Day 4

August 5, 2013


South Sawyer Glacier, Alaska

South Sawyer Glacier, Alaska
2013-08-05 Tracy Arm Fjord-3074


2013-08-05 Tracy Arm Fjord-3102


2013-08-05 Tracy Arm Fjord-3085


2013-08-05 Tracy Arm Fjord-2976


2013-08-05 Tracy Arm Fjord-2947
Videos


Tracy Arm Fjord (Sunny) - Narrated by Michael Modzelewski


A magnificent misty day in Alaska's Tracy Arm Fjord, a glacier carved masterpiece. Michael Modzelewski speaks from the Bridge of the "Golden Princess." Produced & Directed by Richard Pengelly.
The "Golden Princess" sets a new record for the furthest voyage into Tracy Arm Fjord, Alaska. So close to South Sawyer Glacier that the ship was "off the chart" (beyond the fathom markings). Under the command of Captain Vincenzo Lubrano. Commentary by Michael Modzelewski. Produced by Nathan Findley and Paul Conley. Shot and edited by Nathan Findley.

SOUTH SAWYER GLACIER CALVING EVENTGõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 4
Tracy Arm Fjord


Wednesday, August 28, 2013

Ketchikan Alaska

Celebrity Solstice Day 3

August 4, 2013


Ketchikan

Alaska's 1st City

( The Salmon Capital of the World )


Video: Ketchikan Overview


Ketchikan Overview
2013-08-04 Alaska-5621

In Ketchikan
Alaska's 1st City
The Salmon Capital of the World
2013-08-04 Alaska-5616

In Front of "the Rock"
2013-08-04 Alaska-5547

Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ
2013-08-04 Alaska-5552

Ba Nàng Pháo Phủ Ngự Lâm
2013-08-04 Alaska-2853

Ketchikan Nhìn Từ Celebrity Solstice Boat
2013-08-04 Alaska-2836

Ketchikan Nhìn Từ Celebrity Solstice Boat
2013-08-04 Alaska-2866

Leaving KechikanGõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 3
Ketchikan Alaska


Tuesday, August 20, 2013

Celebrity Solstice Day 2 (cont.)


Click vào video dưới đây để nghe nhạc trong lúc xem ảnh:
Dập Dìu Tài Tử Giai Nhân

( Formal Night )

August 3, 2013


2013-08-03 Than Lien-5324

Đôi Uyên Ương Nguyễn Văn Thân & Bích Liên2013-08-03 Bien Vinh-5388

Đôi Uyên Ương Nguyễn Văn Biên & Hàn Vinh2013-08-03 San Thuy-5376

Đôi Uyên Ương Đặng Trần San & Violet Thủy2013-08-03 Nhan Hien-5288

Đôi Uyên Ương Hoàng Khai Nhan & Ngọc Hiền2013-08-03 Nhan Hien-5315

Đôi Uyên Ương Hoàng Khai Nhan & Ngọc Hiền2013-08-03 San Thuy-5279

Đôi Uyên Ương Đặng Trần San & Violet Thủy2013-08-03 Bien Vinh-5285

Đôi Uyên Ương Nguyễn Văn Biên & Hàn Vinh2013-08-03 Than Lien-5400

Đôi Uyên Ương Nguyễn Văn Thân & Bích Liên


2013-08-03 Nhan Hien-5369

Hiền Hoàng2013-08-03 Bich Lien-5382

Bích Liên2013-08-03 Thuy-5302

Violet Thủy Hoàng2013-08-03 Han Vinh-5256

Hàn Vinh2013-08-03 Nhan Than Bien San-5345

Tài Tử2013-08-03 Hien Lien Vinh Thuy-5342

Giai Nhân


Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 2
Formal Night


Celebrity Solstice Day 2

Kitchen Tour

August 3, 2013


2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5147

Welcome to Celebrity Solstice's Kitchen
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5146

The Chefs at Work
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5152

Bác Thân Đi Theo Kitchen Tour
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5185

Wine, Wine, and Wine
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5189

Food, Food, and Food
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5197

Food Samples
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5214

Nhan Hiền Ngồi Nghỉ Chân
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5217

Bác Thân Thử Món Tráng Miệng
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5212

Bác Biên Thưởng Thức Món Tráng Miệng
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5188

Yummy!..Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 2
Kitchen Tour