Sunday, September 29, 2013

Một Buổi Tập Càn Khôn Thập Linh

Sep 26, 2013


2013-09-26 CK10-4587

Hình Ảnh Toàn Lớp CK10

( Gõ con chuột vào hình trên để xem hình lớn hơn! )Thế "Càn"

Thế "Con Cóc"

Thế "Con Trâu"

Thế "Con Hạc"

Thế "Con Rồng"

Thế "Con Phượng"

Thế "Con Cọp"

Thế "Con Bướm"

Thế "Con Rùa"

Thế "Khôn"
2013-09-26 CK10-4589

Hình Ảnh Toàn Lớp CK10

( Gõ con chuột vào hình trên để xem hình lớn hơn! )


Thursday, September 5, 2013

Celebrity Solstice Day 7

Victoria Canada

August 8, 20132013-08-08 Victoria Canada-3826

Welcome to Canada - San & Thủy
2013-08-08 Victoria Canada-6250

Victoria Harbor - San & Thủy
2013-08-08 Victoria Canada-6238

Welcome to Canada - Biên & Vinh
2013-08-08 Victoria Canada-6263

Biên & Vinh Trên Xe Bus
2013-08-08 Victoria Canada-6214

Welcome to Canada - Nhan & Hiền
2013-08-08 Victoria Canada-6240

Victoria - Nhan & Hiền
2013-08-08 Victoria Canada-6248

Sư Tỷ Thủy - Victoria Harbor
2013-08-08 Victoria Canada-3847

Hiền - Victoria Canada
2013-08-08 Victoria Canada-3872

Biên & Hàn Vinh
2013-08-08 Victoria Canada-3874

Ngọc Hiền & Hàn Vinh
2013-08-08 Victoria Canada-6187

San & Biên Dạo Phố Victoria
2013-08-08 Victoria Canada-3870

Hiền in front of the Empress BuildingGõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 7
Victoria Canada


Monday, September 2, 2013

Celebrity Solstice Day 6

At Sea

Food Day & Formal Night

August 7, 2013


Brunch


2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6030

Buổi Trưa Trong Nhà Hàng
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6036

"All You Can Handle" Brunch
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6042

Bread Table
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6045

Wine & Soft Drink
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-3639

Sushi Bar
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-3681

Meat Bar
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-3653

Desert Bar
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-3634

Restaurant Packed with Foods and People
2nd Formal Night


2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6102

Table 254
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6149

Table 254
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6107

Waiter Marte Đang Lấy Order
Của 2 Bác Biên & Vinh
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6142

2 Bác San & Thủy Đang... "Diet"
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6117

2 Bác Thân & Bích Liên Đang Order
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6105

Cô Bán Rượu và Bác "Thấy Chưa"
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6134

Assistant Waiter Apolinar
Đang Giúp Gỡ Con Tôm Hùm
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6152

Sau Dinner Đi Xem Văn NghệGõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 6
At Sea


Sunday, September 1, 2013

Skagway Alaska

Celebrity Solstice Day 5

August 6, 2013


2013-08-06 Skagway Alaska-5958

Xuống Bờ
2013-08-06 Skagway Alaska-5964

Xuống Bờ
2013-08-06 Skagway Alaska-5995

Ra Ga Xe Lửa...
2013-08-06 Skagway Alaska-6005

Tiễn Bạn Mình
2013-08-06 Skagway Alaska-3599

Salmon Fishing...
2013-08-06 Skagway Alaska-6025

Sushi and Salmon for Lunch
2013-08-06 Skagway Alaska-6026

Bác Thân Chilling...Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 5
Skagway Alaska


Video:

Skagway Alaska to Fraser BC on the "White Pass & Yukon Route"...

Have a Nice Day!