Monday, September 2, 2013

Celebrity Solstice Day 6

At Sea

Food Day & Formal Night

August 7, 2013


Brunch


2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6030

Buổi Trưa Trong Nhà Hàng




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6036

"All You Can Handle" Brunch




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6042

Bread Table




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6045

Wine & Soft Drink




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-3639

Sushi Bar




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-3681

Meat Bar




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-3653

Desert Bar




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-3634

Restaurant Packed with Foods and People




2nd Formal Night


2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6102

Table 254




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6149

Table 254




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6107

Waiter Marte Đang Lấy Order
Của 2 Bác Biên & Vinh




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6142

2 Bác San & Thủy Đang... "Diet"




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6117

2 Bác Thân & Bích Liên Đang Order




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6105

Cô Bán Rượu và Bác "Thấy Chưa"




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6134

Assistant Waiter Apolinar
Đang Giúp Gỡ Con Tôm Hùm




2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6152

Sau Dinner Đi Xem Văn Nghệ







Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 6
At Sea






No comments:

Post a Comment