Sunday, September 1, 2013

Skagway Alaska

Celebrity Solstice Day 5

August 6, 2013


2013-08-06 Skagway Alaska-5958

Xuống Bờ
2013-08-06 Skagway Alaska-5964

Xuống Bờ
2013-08-06 Skagway Alaska-5995

Ra Ga Xe Lửa...
2013-08-06 Skagway Alaska-6005

Tiễn Bạn Mình
2013-08-06 Skagway Alaska-3599

Salmon Fishing...
2013-08-06 Skagway Alaska-6025

Sushi and Salmon for Lunch
2013-08-06 Skagway Alaska-6026

Bác Thân Chilling...Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 5
Skagway Alaska


Video:

Skagway Alaska to Fraser BC on the "White Pass & Yukon Route"...

Have a Nice Day!
No comments:

Post a Comment