Friday, August 30, 2013

Juneau Alaska

Celebrity Solstice Day 4

August 5, 2013


2013-08-05 Juneau Alaska-3440

Cruise Ships From a Distance
Juneau, Alaska




2013-08-05 Juneau Alaska-3475

Mây Giăng Đầu Núi
Juneau, Alaska




2013-08-05 Juneau Alaska-3262

Tàu Đậu Bến Juneau, Alaska




2013-08-05 Juneau Alaska-3260

Xuống Bến Juneau




2013-08-05 Juneau Alaska-3280

Mendenhall Glacier, Juneau, Alaska




2013-08-05 Juneau Alaska-3276

Mendenhall Glacier, Juneau, Alaska




2013-08-05 Juneau Alaska-3328

Mendenhall Glacier, Juneau, Alaska




2013-08-05 Juneau Alaska-3321

Mendenhall Glacier, Juneau, Alaska




2013-08-05 Juneau Alaska-3341

Mendenhall Lake &
Mendenhall Glacier
Juneau, Alaska




2013-08-05 Salmon Place-3392

Visiting Salmon Fishing Pier




2013-08-05 Salmon Place-3415

Full of Salmon




2013-08-05 Salmon Place-3401

Salmon Fishing




2013-08-05 Juneau Alaska-3438

Cruise Ships From a Distance
Juneau, Alaska







Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 4
JUNEAU ALASKA







Videos from the Internet



Tram in Juneau, Alaska:



Explore the Mendenhall Glacier
( Holly Firfer reports for CNN )




Glacier Dog Sledding Tour in Juneau, Alaska



The Collapse of a Glacier



Arctic Glacier Collapses. Too Close for Comfort



Have a Good Day!




Tracy Arm Fjord

Celebrity Solstice Day 4

August 5, 2013


South Sawyer Glacier, Alaska

South Sawyer Glacier, Alaska




2013-08-05 Tracy Arm Fjord-3074


2013-08-05 Tracy Arm Fjord-3102


2013-08-05 Tracy Arm Fjord-3085


2013-08-05 Tracy Arm Fjord-2976


2013-08-05 Tracy Arm Fjord-2947




Videos


Tracy Arm Fjord (Sunny) - Narrated by Michael Modzelewski


A magnificent misty day in Alaska's Tracy Arm Fjord, a glacier carved masterpiece. Michael Modzelewski speaks from the Bridge of the "Golden Princess." Produced & Directed by Richard Pengelly.




The "Golden Princess" sets a new record for the furthest voyage into Tracy Arm Fjord, Alaska. So close to South Sawyer Glacier that the ship was "off the chart" (beyond the fathom markings). Under the command of Captain Vincenzo Lubrano. Commentary by Michael Modzelewski. Produced by Nathan Findley and Paul Conley. Shot and edited by Nathan Findley.





SOUTH SAWYER GLACIER CALVING EVENT







Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 4
Tracy Arm Fjord






Wednesday, August 28, 2013

Ketchikan Alaska

Celebrity Solstice Day 3

August 4, 2013


Ketchikan

Alaska's 1st City

( The Salmon Capital of the World )


Video: Ketchikan Overview


Ketchikan Overview




2013-08-04 Alaska-5621

In Ketchikan
Alaska's 1st City
The Salmon Capital of the World




2013-08-04 Alaska-5616

In Front of "the Rock"




2013-08-04 Alaska-5547

Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ




2013-08-04 Alaska-5552

Ba Nàng Pháo Phủ Ngự Lâm




2013-08-04 Alaska-2853

Ketchikan Nhìn Từ Celebrity Solstice Boat




2013-08-04 Alaska-2836

Ketchikan Nhìn Từ Celebrity Solstice Boat




2013-08-04 Alaska-2866

Leaving Kechikan







Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 3
Ketchikan Alaska






Tuesday, August 20, 2013

Celebrity Solstice Day 2 (cont.)


Click vào video dưới đây để nghe nhạc trong lúc xem ảnh:




Dập Dìu Tài Tử Giai Nhân

( Formal Night )

August 3, 2013


2013-08-03 Than Lien-5324

Đôi Uyên Ương Nguyễn Văn Thân & Bích Liên



2013-08-03 Bien Vinh-5388

Đôi Uyên Ương Nguyễn Văn Biên & Hàn Vinh



2013-08-03 San Thuy-5376

Đôi Uyên Ương Đặng Trần San & Violet Thủy



2013-08-03 Nhan Hien-5288

Đôi Uyên Ương Hoàng Khai Nhan & Ngọc Hiền



2013-08-03 Nhan Hien-5315

Đôi Uyên Ương Hoàng Khai Nhan & Ngọc Hiền



2013-08-03 San Thuy-5279

Đôi Uyên Ương Đặng Trần San & Violet Thủy



2013-08-03 Bien Vinh-5285

Đôi Uyên Ương Nguyễn Văn Biên & Hàn Vinh



2013-08-03 Than Lien-5400

Đôi Uyên Ương Nguyễn Văn Thân & Bích Liên






2013-08-03 Nhan Hien-5369

Hiền Hoàng



2013-08-03 Bich Lien-5382

Bích Liên



2013-08-03 Thuy-5302

Violet Thủy Hoàng



2013-08-03 Han Vinh-5256

Hàn Vinh



2013-08-03 Nhan Than Bien San-5345

Tài Tử



2013-08-03 Hien Lien Vinh Thuy-5342

Giai Nhân






Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 2
Formal Night






Celebrity Solstice Day 2

Kitchen Tour

August 3, 2013


2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5147

Welcome to Celebrity Solstice's Kitchen




2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5146

The Chefs at Work




2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5152

Bác Thân Đi Theo Kitchen Tour




2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5185

Wine, Wine, and Wine




2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5189

Food, Food, and Food




2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5197

Food Samples




2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5214

Nhan Hiền Ngồi Nghỉ Chân




2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5217

Bác Thân Thử Món Tráng Miệng




2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5212

Bác Biên Thưởng Thức Món Tráng Miệng




2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5188

Yummy!..







Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 2
Kitchen Tour