Tuesday, August 20, 2013

Celebrity Solstice Day 2 (cont.)


Click vào video dưới đây để nghe nhạc trong lúc xem ảnh:
Dập Dìu Tài Tử Giai Nhân

( Formal Night )

August 3, 2013


2013-08-03 Than Lien-5324

Đôi Uyên Ương Nguyễn Văn Thân & Bích Liên2013-08-03 Bien Vinh-5388

Đôi Uyên Ương Nguyễn Văn Biên & Hàn Vinh2013-08-03 San Thuy-5376

Đôi Uyên Ương Đặng Trần San & Violet Thủy2013-08-03 Nhan Hien-5288

Đôi Uyên Ương Hoàng Khai Nhan & Ngọc Hiền2013-08-03 Nhan Hien-5315

Đôi Uyên Ương Hoàng Khai Nhan & Ngọc Hiền2013-08-03 San Thuy-5279

Đôi Uyên Ương Đặng Trần San & Violet Thủy2013-08-03 Bien Vinh-5285

Đôi Uyên Ương Nguyễn Văn Biên & Hàn Vinh2013-08-03 Than Lien-5400

Đôi Uyên Ương Nguyễn Văn Thân & Bích Liên


2013-08-03 Nhan Hien-5369

Hiền Hoàng2013-08-03 Bich Lien-5382

Bích Liên2013-08-03 Thuy-5302

Violet Thủy Hoàng2013-08-03 Han Vinh-5256

Hàn Vinh2013-08-03 Nhan Than Bien San-5345

Tài Tử2013-08-03 Hien Lien Vinh Thuy-5342

Giai Nhân


Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 2
Formal Night


3 comments: