Friday, August 16, 2013

Câu Cua

Câu Cua ở Mukilteo, Seattle

August 1, 2013


2013-08-01 Cau Cua-2569

Nhan, Biên, San, Cay
Chuẩn Bị Lên Tàu Đi Câu
Video:


Tàu Dời Bến
2013-08-01 Cau Cua-2570

Biên, Nhan, San Trên Tàu Của Phương & Dung
2013-08-01 Cau Cua-2579

San & Cay Giúp Phương Thả Cũi Bắt Cua
Video:


Câu Cua ở Mukilteo Seattle WA
2013-08-01 Cau Cua-2588

Mẻ Cua Đầu Tiên
2013-08-01 Cau Cua-2590

Bác San Coi Con Cua Xong Bèn Ném Xuống Biển!
2013-08-01 Cau Cua-2605

Châu Công Công Câu Cua, Cầm Càng Con Cua,
Con Cua Cắn Công Công, Công Công Chỉ Cười!...
2013-08-01 Cau Cua-2606

Chàng Câu Cua, Coi Chừng Chớ Có Cầm Càng Con Cua Cái,
Con Cua Cáu, Con Cua Cà Chớn, Con Cua... Cắn!
2013-08-01 Cau Cua-2620

Chiều Chiều Có Con Cua Con Cõng Con Cua Cái
2013-08-01 Cau Cua-2623

Chẳng Có Cá
Chẳng Có Chem Chép
Chỉ Có... "Cua" Cho Các Công Công!
2013-08-01 Cau Cua-2626

Châu Công Công Cắn Cái Càng Con Cua Cái Cồm Cộp!


Châu Công Công Câu Cua


Chị Chi chẳng chịu cho Châu Cây cần câu cá, Châu Công Công cứ câu cá. Chị Chi chẳng chịu cho Châu Cây câu cua, Châu Công Công cứ câu cua. Cây câu chẳng có cá. Chỉ có cua. Cây câu cả chục con cua, cua cha có, cua cái có, cua con có. Có con cụt cả càng, có con còn cả cặp. Cây cầm con có cặp càng cứng cáp chỉ cho chị Chi coi cái cu của cua, chị Chi cười cành cạch. Chợt con cua cái cà chớn chỉa cặp càng cặp cứng cái củ... cải của Châu Công Công, cắn cụt. Cây cay cú, Cây cau có, Cây cáu, Cây chụp càng con cua cái, cắn cốp cốp, cắn cái cụp! Cay chửi "cho con chết!" Cây choi choi chửi cha con cua cái. Cây cầm cái cán cuốc chọt cho con cua chết. Chị Chi cười: "Chàng chớ có chơi cua, coi chừng cua cắn." Câu cuối cho Châu Công Công: "Chơi cua coi chừng cua cắn cụt cu!"

( tác giả: Lâm Tấn Cảnh, Trần Đình Phước, Vũ Ngọc Trần, Đinh Bá Hạnh, Hoàng Lão Tà Tà )


Click vào đây để xem toàn bộ hình ảnh Câu Cua
( photos by Hoàng Khai Nhan )


Click vào đây để xem toàn bộ hình ảnh Câu Cua
( photos by Michael Châu )

3 comments: