Tuesday, September 30, 2014

Em Gái Quê

Bẽ Bàng & Em Gái Quê

Sáng tác: Thái Thịnh

Trình bày: ban Duyên Quê

Quay & ráp phim: Hoàng Khai Nhan
Wednesday, September 3, 2014