Wednesday, October 19, 2011

Mùa Thu - Autumn

Photos by Hoàng Khai Nhan: Click here for a photo slideshow!
Click for a photo slideshow!
Yellowstone National Park: Castle Geyser at Yellowstone National Park: Geyser at Yellowstone National Park: Mount Rushmore: Mount Rushmore: Mount Rushmore: Picnic at Mammoth Lakes' Twin Lakes:

Monday, September 12, 2011

Họp mặt K7/68 Labor Day weekend 2011

Photos by Châu Cay:


Photos by Hoàng Khai Nhan:
Click here for a photo slideshow!
Click for a photo slideshow!


Photos by Nguyễn Thế Long - Đêm Tiền Phi:
Click here for a photo slideshow!
Click for a photo slideshow!


Photos by Nguyễn Thế Long - Đại Hội và Hậu Phi:
Click here for a photo slideshow!
Click for a photo slideshow!


Photos by Hồ Viết Yên:
Click here for a photo slideshow!
Click for a photo slideshow!
Monday, August 22, 2011

ASC PICNIC

August 20, 2011
ASC Picnic
Mile Square Regional Park

PHOTO SLIDESHOW:

Click here for a photo slideshow!
2011-08-20 ASC 1st Annual Picnic


VIDEOS:
Sunday, August 14, 2011

Wedding - Summit House Fullerton

Connie Trang Pham & Michael Ronald McCarty
Summit House - Fullerton - California
August 14, 2011

Click here for a photo slideshow!
Wedding - Click for a slideshow!


"Chân Ải Chân Ai" Guessing Game:

Friday, June 10, 2011

Thursday, June 9, 2011

Allure of the Seas - Day 7 - May 21, 2011

Cho Tôi Xin Lại Từ Đầu
Như ngày còn ấu thơ, mộng mơ những giấc mơ nhỏ bé...
Cho Tôi Xin Lạ Từ Đầ
Dream a Little Dream...


CRUISING BACK TO FORT LAUDERDALE, FLORIDA
Click here for a photo slideshow!
Day 7 Cruising


Tạm biệt các bạn quí... Chuyến du hành thật vui và thần tiên! Mình hẹn sẽ đi chơi với nhau một dịp khác nữa nhá! Nhan & Hiền

ALLURE OF THE SEAS ARRIVES AT PORT EVERGLADES:

Tuesday, June 7, 2011

Allure of the Seas - Day 6 - May 20, 2011

Người Đẹp Bên Hoa!
Click here for a photo slideshow!
Người Đẹp Bên Hoa


Hoa Lạc Giữa Rừng Gươm!
Click here for a photo slideshow!
Hoa Lạc Giữa Rừng Gươm!


Gươm Lạc Giữa Rừng Hoa!
Click here for a photo slideshow!
Gươm Lạc Giữa Rừng Hoa!


May 20, 2011 - Caribbean Sea:
Cruising Day - Formal Night:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-20 Day 6 Photos by Hoàng Khai Nhan


Hanging Out at Pizza Place:


Hangout on Deck 5, the Promanade Deck:


Formal Dinner:


Park Cafe Viewed from the Balcony:

Friday, June 3, 2011

Allure of the Seas - Day 5 - May 19, 2011

Ngũ Long Công Chúa:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-19 Day 5 Photos by Hoàng Khai Nhan


WELCOME TO ST. MAARTEN!
Allure of the Seas Day 5 Photos by Hoàng Khai Nhan:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-19 Day 5 Photos by Hoàng Khai Nhan


WELCOME TO ST. MAARTEN!
Allure of the Seas Day 5 Photos by Nguyen Thi Ngoc Bich:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-19 Day 5 Photos by Bich Nguyen


Video - Tour Bus Around the Island:


More photos and videos coming up soon!..

Allure of the Seas - Day 4 - May 18, 2011

WELCOME TO ST. THOMAS, U.S. VIRGIN ISLANDS!
Click here for a photo slideshow!
2011-05-18 Day 4 Photos by Hoang Khai Nhan


WELCOME TO ST. THOMAS, U.S. VIRGIN ISLANDS!
Day 4 Photos by Nguyen Thi Ngoc Bich:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-18 Day 4 Photos by Bich Nguyen


WELCOME TO ST. THOMAS, U.S. VIRGIN ISLANDS:
The Tour Bus Running Out of Gas!!!

Tuesday, May 31, 2011

Allure of the Seas - Day 3 - May 17, 2011

Click here for Day 3 photo slideshow!
2011-05-17 Day 3 Photos by Hoang Khai Nhan


Day 3 Photos by Nguyen Thi Ngoc Bich:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-17 Day 3 Photos by Bich Nguyen


ENTERTAINMENT & ACTIVITIES


Allure of the Seas Parade:


Parade Onboard Allure of the Seas:


Dreamworks Animation on Royal Caribbean Allure of the Seas:


Allure of the Seas Aqua Theater -
Water & Light Show:


Allure of the Seas Aqua Theater -
Water & Light Show:


Allure of the Seas Aqua Theater -
Water & Light Show:


Flow Rider:


Zip Line on Allure of the Seas:


Dancing:


Dancing:


Water and Light Show at the Aqua Theater:

Monday, May 30, 2011

Allure of the Seas - Day 2 - May 16, 2011

Click here to read about Allure of the Seas
Tàu chở khách viễn dương lớn nhất thế giới

Arriving Nassau, Bahamas

Early Morning on Top Deck:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-16 Early Morning on Top Deck


Arriving Nassau, Bahamas
Click here for a photo slideshow!
2011-05-16 Nassau Bahamas


ALLURE OF THE SEAS DAY 2 -
(Photos by Nguyen Thi Ngoc Bich)
Click here for a photo slideshow!
2011-05-16 Nassau Bahamas


Atlantis Resort, Paradise Island, Nassau, Bahamas
Click here for a photo slideshow!
2011-05-16 Atlantis Resort


Allure of the Seas - Formal Night:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-16 Format Night


ENTERTAINMENT: ICE SKATING SHOW
Kites Act performed by Valeriya Konstantinova & Vladimir Vzdornov:
We Will Rock You:

Sunday, May 29, 2011

Allure of the Seas - Day 1 - May 15, 2011

DAY 1 PHOTOS
(Photos by Nhan Hoang & Bich Nguyen)
Click here for a photo slideshow!
2011-05-15 Fort Lauderdale


ENTERTAINMENT - CHICAGO


CHICAGO -
Announcing Chicago the Musical:


CHICAGO -
Steve Read Interviews the Cast of Chicago on Allure of the Seas:


CHICAGO -
Bringing Broadway to Allure: Chicago the Musical Rehearses:

7-Night Caribbean Cruise on Allure of the Seas Overview:


Allure of the Seas Overview Video of 7-Night Eastern Caribbean Cruise:

Fort Lauderdale - May 15, 2011

Click here for a photo slideshow!
2011-05-15 Fort Lauderdale

Florida Keys

Click here for a photo slideshow!
2011-05 Florida Keys


Driving on Seven Mile Bridge:

Thursday, April 21, 2011

Thursday, March 31, 2011

Allure of the Seas

Allure of the Seas' Preview:


Walk Around Allure of the Seas:


Allure of the Seas 7-Night Caribbean Cruise:


Allure of The Seas 2011 - Inaugural Season:


Allure of the Seas 2011 Part 1:


Allure of the Seas 2011 Part 2:


Allure of the Seas 2011 Part 3: