Friday, June 10, 2011

Thursday, June 9, 2011

Allure of the Seas - Day 7 - May 21, 2011

Cho Tôi Xin Lại Từ Đầu
Như ngày còn ấu thơ, mộng mơ những giấc mơ nhỏ bé...
Cho Tôi Xin Lạ Từ Đầ
Dream a Little Dream...


CRUISING BACK TO FORT LAUDERDALE, FLORIDA
Click here for a photo slideshow!
Day 7 Cruising


Tạm biệt các bạn quí... Chuyến du hành thật vui và thần tiên! Mình hẹn sẽ đi chơi với nhau một dịp khác nữa nhá! Nhan & Hiền

ALLURE OF THE SEAS ARRIVES AT PORT EVERGLADES:

Tuesday, June 7, 2011

Allure of the Seas - Day 6 - May 20, 2011

Người Đẹp Bên Hoa!
Click here for a photo slideshow!
Người Đẹp Bên Hoa


Hoa Lạc Giữa Rừng Gươm!
Click here for a photo slideshow!
Hoa Lạc Giữa Rừng Gươm!


Gươm Lạc Giữa Rừng Hoa!
Click here for a photo slideshow!
Gươm Lạc Giữa Rừng Hoa!


May 20, 2011 - Caribbean Sea:
Cruising Day - Formal Night:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-20  Day 6 Photos by Hoàng Khai Nhan


Hanging Out at Pizza Place:


Hangout on Deck 5, the Promanade Deck:


Formal Dinner:


Park Cafe Viewed from the Balcony:

Friday, June 3, 2011

Allure of the Seas - Day 5 - May 19, 2011

Ngũ Long Công Chúa:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-19  Day 5 Photos by Hoàng Khai Nhan


WELCOME TO ST. MAARTEN!
Allure of the Seas Day 5 Photos by Hoàng Khai Nhan:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-19  Day 5 Photos by Hoàng Khai Nhan


WELCOME TO ST. MAARTEN!
Allure of the Seas Day 5 Photos by Nguyen Thi Ngoc Bich:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-19  Day 5 Photos by Bich Nguyen


Video - Tour Bus Around the Island:


More photos and videos coming up soon!..

Allure of the Seas - Day 4 - May 18, 2011

WELCOME TO ST. THOMAS, U.S. VIRGIN ISLANDS!
Click here for a photo slideshow!
2011-05-18  Day 4 Photos by Hoang Khai Nhan


WELCOME TO ST. THOMAS, U.S. VIRGIN ISLANDS!
Day 4 Photos by Nguyen Thi Ngoc Bich:
Click here for a photo slideshow!
2011-05-18  Day 4 Photos by Bich Nguyen


WELCOME TO ST. THOMAS, U.S. VIRGIN ISLANDS:
The Tour Bus Running Out of Gas!!!