Tuesday, September 30, 2014

Em Gái Quê

Bẽ Bàng & Em Gái Quê

Sáng tác: Thái Thịnh

Trình bày: ban Duyên Quê

Quay & ráp phim: Hoàng Khai Nhan
Wednesday, September 3, 2014

Sunday, August 10, 2014

Ami 3 Tuổi

Happy Birthday Ami

9 August 2011 - 9 August 2014


Happy Birthday Ami by Uncle NickyHappy Birthday Ami
Happy Birthday Ami

Click on Left/Right arrow to see Previous/Next photo!


Click here
to see all photos!