Thursday, August 15, 2013

Dinner Nhà Kim Méo

Seattle, WA

July 31, 2013


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-4972
Chủ nhà chụp ảnh lưu niệm với khách
Trái qua phải: Chi, Cay, San, Hạnh, Biên, Vinh, Huân, Thủy, Dung, Vợ Kim, Kim, Nhan, Hiền


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-4974
Bát Công Tử
Trái qua phải: Hạnh, Biên, Cay, Kim, Huân, San, Phương, Nhan


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-4977
Lục Cô Nương
Trái qua phải: Vinh, Chi, chị Kim, Hiền, Dung, Thủy


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-4984
Chủ nhà khai bình rượu quí


Video:


Kim Mời Rượu Quí


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-5020
Con gái anh chị Kim giúp Bố Mẹ tiếp các chú các bác


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-5028
Trên bàn tiệc


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-5046
Trên bàn tiệc


Video:


Tiệc Nhà Kim Méo


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-5051
Cám ơn anh chị Kim đã cho bạn bè những giây phút vui vẻ đầm ấm
Kim nói: Cám ơn Bả đó tụi bay ơi!


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-5053
Vợ Thương, Bạn Được Nhờ


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-5058
Bịn Rịn Chia Tay
Click vào đây để xem toàn bộ hình ảnh bữa tiệc
1 comment: