Sunday, August 11, 2013

Beautiful Portland

Portland Day 2

July 30, 2013


Click vào video dưới đây để vừa nghe nhạc vừa xem ảnh:

2013-07-30 Portland-2447
Multnomah Falls
The Icon of Portland, Oregon


2013-07-30 Portland-4733
Tứ Cô Nương at Multnomah Falls
( Chi, Hiền, Vinh, Thủy )


2013-07-30 Portland-2379
Con Đường Tình Ta Đi
( E Historic Columbia River Hwy )


2013-07-30 Portland-4606
Con Đường Tình Ta Đi
( E Historic Columbia River Hwy )


2013-07-30 Portland-4612
Con Đường Tình Ta Đi
Cay Chi

2013-07-30 Portland-4623
Con Đường Tình Ta Đi
Biên Vinh

2013-07-30 Portland-4610
Con Đường Tình Ta Đi
San Thủy

2013-07-30 Portland-4619
Con Đường Tình Ta Đi
Nhan Hiền

2013-07-30 Portland-2381
Tứ Cô Nương at Wahkeena Falls
( Thủy, Hiền, Chi, Vinh )

2013-07-30 Portland-2404
Tứ Cô Nương at Multnomah Waterfall
( Thủy, Hiền, Chi, Vinh )


2013-07-30 Portland-2415
Hiền Phạm at Multnomah Waterfall

2013-07-30 Portland-2431
Violet Thủy Hoàng at Multnomah Waterfall

2013-07-30 Portland-2439
Hàn Vinh at Multnomah Waterfall

2013-07-30 Portland-2435
Châu Chi at Multnomah Falls

2013-07-30 Portland-2449
Đặng Trần San at Multnomah Waterfall

2013-07-30 Portland-2469
Nguyễn Văn Biên at Multnomah Waterfall

2013-07-30 Portland-4667
Châu Cay at Multnomah Falls Sign

2013-07-30 Portland-2464
Hoàng Khai Nhan at Multnomah Waterfall


MapClick Here To See All Photos of "Portland Oregon - Day 2"
( Camera: iPhone )


Click Here To See All Photos of "Portland Oregon - Day 2"
( Camera: Canon G12 )

2 comments:

  1. It is really a hard work.
    Keep it up my friend Hoang Lao

    ReplyDelete
  2. Cám ơn bác San! Không hiểu bác sao, chứ tôi vẫn còn dư hưởng cuộc vui bác ạ!

    ReplyDelete