Wednesday, August 28, 2013

Ketchikan Alaska

Celebrity Solstice Day 3

August 4, 2013


Ketchikan

Alaska's 1st City

( The Salmon Capital of the World )


Video: Ketchikan Overview


Ketchikan Overview
2013-08-04 Alaska-5621

In Ketchikan
Alaska's 1st City
The Salmon Capital of the World
2013-08-04 Alaska-5616

In Front of "the Rock"
2013-08-04 Alaska-5547

Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ
2013-08-04 Alaska-5552

Ba Nàng Pháo Phủ Ngự Lâm
2013-08-04 Alaska-2853

Ketchikan Nhìn Từ Celebrity Solstice Boat
2013-08-04 Alaska-2836

Ketchikan Nhìn Từ Celebrity Solstice Boat
2013-08-04 Alaska-2866

Leaving KechikanGõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 3
Ketchikan Alaska


No comments:

Post a Comment