Monday, August 19, 2013

Celebrity Solstice Day 1

Seattle, Washington

August 2, 2013Beautiful Seattle, Washington
2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-2630

Vợ chồng Phương Dung đưa anh em ra tận bến tàu

( Cám ơn hai em đã host anh em mấy ngày thật vui và đầm ấm trước đó! )
2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-5093

Tiếp Đón Bác Thân Lầu 14
2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-5101

The Fun Begins: Thân, Nhan, San, Biên
2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-5096 2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-5102

Lunch is Served
2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-5116

Trên Balcony Suite Thân Liên
2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-00652

Trong Stateroom San Thủy
2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-5105

Nào Cùng Cạn Chén
Mừng Ngày Trùng Dương Hội Ngộ
2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-5124

Thân Liên
2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-5126

Biên Vinh
2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-5127

San Thủy
2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-5128

Nhan Hiền
2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-5131

Bon Appétit!

2013-08-02 Celebrity Solstice Day 1-5135

Nhan's Dinner

As Celebrity Solstice Leaving Seattle Seaport

Alaska Cruise ItineraryGõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 1No comments:

Post a Comment