Monday, February 17, 2014

Chân Dung - Đêm Hội Ảnh

February 16, 2014

Photos by Hoàng Khai Nhan
Bác Đệ (Photographer Dave Vu)

Nhìn bởi Hoàng Khai NhanHoàng Lan

Chị Bích

Chị Hiền

Anh Michael Châu

Chị Thanh Chi

Chị Oanh

Anh Khanh

Chị Rita

Anh Đệ

Anh Hoàng

Chị Hoàng

Hoàng Lan & Chị Bích

Chị Bích & Chị Hiền

Hoàng Lan & Chị Hiền

Anh chị Michael Châu

Anh chị Nhan

photo by Michael ChâuAnh chị Hoàng

Anh Đệ & Rita

Rita & Hoàng Lan

Bác Đệ, Anh Khanh, Michael Châu, Anh Đệ

Michael Châu, Bác Đệ, Nhan, Anh Khanh, Anh Đệ

Photo by Chị HiềnMichael Châu

( Với giải thưởng "người thông minh nhất đêm nay" )Nhóm ITC đi dự Đêm Hội Ảnh

Click on Left/Right arrow on the photo above to see previous/next photo!
Click here to see all photos!
2 comments:

  1. Hình ảnh đẹp quá !
    Cám ơn bác Nhan

    ReplyDelete
  2. Cam on Anh Nhan.Ky niem mot dem vui choi vao xuan Giap Ngo.

    ReplyDelete